Bepalings en voorwaardes geld!

  Besonderhede van die kontak/inskrywing persoon moet volledig ingevul word
  Sluitings datum is elke week om 09h00(V.m.) Maandae
  Pryse geld slegs vir gewone naweke en nie langnaweke en vakansies nie
  Die paneel wat die wenner bepaal bestaan elke week uit 3 van Thaba Morula kantoor personeel
  Die wenner sal nog dieselfde dag per e-pos laat weet word
  Asook sal sy naam op ons webwerf aangetken word sowel as Bosveld stereo genoem word
  Geen familie  of vriende mag deelneem van Thaba Morula nie
  As u gewen het mag u nie voor 6maande weer inskryf vir 'n kompetisie by Thaba Morula nie
  Inskrywings word beperk- Maksimum 2 inskrywings per persoon of e-pos adres!!!

   Webwerf sal elke week die 20ste inskrywing van die week kies as die wenner vir daardie week.

Wenner mag nie die prys om ruil vir kontant nie. Indien die wenner nie die prys kan gebruik nie mag die wenner die prys oordra na naaste familie lid.

 
  Voltooi aseblief die volgende volledig / Please complete all the fields below:
     
  Naam / Name:
  Van / Surname:
  Email:
  Cell:
     
   
  Vraag / Question :
Vraag moet volledig hier onder be antwoord word. / Question must be completed below.
   
  Antwoord / Answer:
   
 
   
   
 
Terms and Conditions Apply!

- Contact info and details must be completed in full!
- Closing date is weekly on Mondays at 9:00 A.m.
- Prize Money only valid for normal weekends, no long weekends, no public Holidays! Accommodation voucher can not be
transferred as cash.
Winner can transfer the prize to nearest relative in case of winner not being able to redeem voucher.
- The panel of judges will consist of 3 Thaba Morula admin staff. The website will automatically choose a winner for each week.
The website will choose random 20th entry each week as the winner.
- The winner will be notified via e-mail on the same day.
- The Winner’s details will also be posted on the website and announced on Bosveld Stereo.
- No Family or Friends of any of the Thaba Morula staff may enter.
- Winner will not be allowed to enter into any other Thaba Morula competitions for a period of 6 months.
- Entries will be limited to – Max two entries per person or per e-mail address!